Strona g丑wna - Aktualno禼i - Terminy kszta砪enia w zawodzie
   

Sekretariat szko硑 przyjmuje zapisy s硊chaczy na rok bie勘cy w zawodach:

  • TECHNIK FARMACEUTYCZNYA
  • ASYSTENT OSOBY NIEPEOSPRAWNEJ

Podczas trwania nauki organizujemy dodatkowe bezp砤tne kursy i szkolenia. Zapewniamy profesjonalne pracownie komputerowe oraz oprzyrz眃owanie, wspó硂rganizujemy sta縠 na odbycie zaj赕 praktycznych.

Zapewniamy profesjonalne pracownie komputerowe oraz oprzyrz眃owanie, wspó硂rganizujemy sta縠 na odbycie zaj赕 praktycznych.

Gwarantujemy mi潮 atmosfere, profesjonaln kadr. Zapraszamy do naszej szko硑 która dzia砤 od 16 lat.

PLAN ZAJ势 2014/2015 rok II

Termin przyjmowania zapis體 :

Data rozpocz阠ia:

 

Lp.

 

GODZ.

 

Poniedzia砮k

 

Wtorek

 

oda

 

Czwartek

 

Pi眛ek

1.

800-845              

Farmakologia

 

  Godz. 715  - 1030

Technologia postaci leków – w.

 

 zaj阠ia praktyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W F

2.

850-935              

Farmakologia

  •   Analiza leków

Technologia postaci leków - w.

 

W F

 

3.

940-1025            

Farmakognozja

  •   Analiza leków

Technologia postaci leków 鎤.

 

W F

 

4.

1030-1115          

Farmakognozja

 

  • Analiza leków

 

Technologia postaci leków – 鎤.

 

5.

1120-1205           

Dzia砤lno舵 gospodarcza           w s硊縝ie zdrowia

  • Analiza leków

Technologia postaci leków - 鎤.

6.

1210-1255           

Dzia砤lno舵 gospodarcza           w s硊縝ie zdrowia

 

Technologia postaci leków - 鎤.

7.

1300-1345           

Technologie informatyczne

 

Technologia postaci leków - 鎤.

8.

1350-1435           

 

Technologie informatyczne

 

Technologia postaci leków – 鎤.

9.

1440-1525            

 

 

 

 

  •  zaj阠ia w Zespole Szkó Zawodowych w Starym S眂zu ul. Daszy駍kiego15 ( pracownia chemii)